Wypowiedzenie umowy OC: wzór wypowiedzenia
jesteś tu: Home \ Porady \ Wypowiedzenie umowy OC
6 października 2016 - 19:58 w Porady

Wypowiedzenie może być przesłane w formie mailowej, listowej lub złożone osobiście.

Sposób, forma oraz terminy składania poszczególnych wypowiedzeń reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Każde wypowiedzenie może być przesłane w formie mailowej, listowej, osobiście u agenta danego Towarzystwa Ubezpieczeń, w siedzibie Towarzystwa. W zależności od sytuacji są trzy rodzaje wypowiedzenia:

  1. Wypowiedzenie z końcem okresu ubezpieczenia (na podstawie art. 28 ww. Ustawy): używany w sytuacji kiedy chcemy zmienić Towarzystwo Ubezpieczeń. Musi zostać złożone najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązującej polisy (np. okres ubezpieczenia jest od 01.06.2016 do 31.05.2017 – wypowiedzenie musi zostać wysłane najpóźniej 30.05.2017, aby zostało uznane za skuteczne)
  2. Wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia (art. 28a ww. Ustawy). Z tego wypowiedzenia możemy skorzystać jeżeli polisa w Towarzystwie A wznowi się automatycznie na kolejny rok (w myśl art. 28 Ustawy), natomiast My zawarliśmy polisę w Towarzystwie B, ale nie złożyliśmy wypowiedzenia w terminie ustawowym (najpóźniej dzień przed końcem). Tego typu wypowiedzenie skutkuje tym, że Towarzystwo A ma prawo naliczyć składkę za okres świadczonej ochrony do dnia złożenia wypowiedzenia.
  3. Wypowiedzenie przez nabywcę pojazdu (art. 31 ww. Ustawy). Ten rodzaj wypowiedzenia może złożyć nabywca samochodu, w dowolnym momencie trwania polisy, z którą zakupił samochód. Za okres niewykorzystany zbywca samochodu może w takiej sytuacji otrzymać zwrot składki niewykorzystanej. W praktyce wypowiedzenie składane, jeżeli nabywca chce ubezpieczyć kupiony samochód w innym Towarzystwie niż aktualna polisa.

Pobierz PDF
Wypowiedzenie umowy OC

Zadzwoń