Co należy zrobić po zakupie/sprzedaży auta
jesteś tu: Home \ Porady \ Co należy zrobić po zakupie/sprzedaży auta
6 października 2016 - 21:07 w Porady

Najważniejsze jest to, że sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu ważną polisę OC

Kwestie związane z przeniesieniem prawa własności, pod kątem ubezpieczenia, reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK i UFG. Ten akt prawny reguluje wszystkie kwestie związane z ubezpieczeniem obowiązkowym OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym także to co dzieje się z polisą kiedy sprzedajemy bądź kupujemy samochód. Najważniejsze jest to, że sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu ważną polisę OC (jeżeli takowej nie ma to Nabywca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazd w dniu zakupu). Od momentu sprzedaży to na Kupującego przechodzą wszystkie prawa i obowiązki wynikające z polisy OC. To także kupujący w dowolnym momencie trwania polisy na możliwość wypowiedzenia polisy zbywcy (który tylko w takim przypadku otrzyma zwrot składki niewykorzystywanej). Nabywca ma prawo korzystać z polisy zbywcy, natomiast należy pamiętać, że Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo dokonać rekalkulacji składki – po ocenie ryzyka (np. ze względu na inny kod pocztowy zamieszkania, wiek nowego właściciela auta, czy dotychczasowy przebiegu pojazdu). Może się okazać, że aby wykorzystać polisę do końca musimy dopłacić znaczną kwotę, często wyższą niż polisa roczna w innej firmie.

Sprzedający ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od momentu przeniesienia własności.

Z perspektywy zbywcy, oprócz obowiązku przekazania polisy ubezpieczenia, jest jeszcze jeden obowiązek wynikający wprost z ustawy (§32). Sprzedający ma obowiązek powiadomić zakład ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu w ciągu 14 dni od momentu przeniesienia własności. Z reguły odbywa się to poprzez przesłanie skanu/zdjęcia umowy kupna-sprzedaży na maila lub dostarczenie jej do agenta. Jest to o tyle istotne, że jeżeli nabywca wyrządzi szkodę mając polisę na poprzedniego właściciela to Towarzystwo Ubezpieczeń nie mając informacji o zbyciu pojazdu, obciąży „konto” sprzedającego – będzie miał wpisaną szkodę do bazy UFG, co przełoży się na cenę ubezpieczenia np. innego auta. Oczywiście sprawa jest do wyjaśnienia, ale przysporzy Nam niekiedy sporo nerwów i straconego czasu na wyjaśnienia.

Zadzwoń